Bedömning

av kompetenser & egenskaper


Personbedömning i samband med rekrytering och urval. Bedömningsprocessen består av personlighetstest, IQ-test, djupintervju, referenstagning och CV-granskning med vetenskapligt beprövade metoder och verktyg.