Utredning

av psykiatriska diagnoser


Utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, Autism, intellektuell funktionsnedsättning och andra psykiatriska besvär som exempelvis ångest, stress, despression och tvångssyndrom.